Biopharma Denmark
Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Kræft

Oncology
Antallet af kræfttilfælde stiger i hele verden, og i Danmark ses 32.000 nye tilfælde om året ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder.
På trods af fremskridt inden for screening, tidlig diagnosticering og effektive behandlingsmetoder stiger antallet af kræfttilfælde. Nogle af de vigtigste årsager til denne stigning er, at vi bliver flere og flere, og at vi bliver ældre. Jo ældre vi bliver, jo større er risikoen for at få kræft – over halvdelen af kræftsygdommene rammer personer over 65 år. Alligevel er kræft den hyppigste dødsårsag blandt personer under 65 år.
Kræft er et meget vigtigt og højt prioriteret område for forskning og udvikling af nye behandlingsmetoder, og hos Merck i Danmark arbejder vi tæt sammen med læger og kræftcentre i Danmark for at forbedre behandlingen af danske kræftpatienter.
 

Kombinationsbehandling for bedre effekt
Globalt arbejder Merck på at udvikle målrettede lægemidler, der er designet til at virke direkte på kræftcellen og øge behandlingsresultatet ved at kombinere med andre behandlingsmuligheder. I forsøg på at optimere behandlingen er vores forskning koncentreret om forskellige behandlingsstrategier: Mod selve kræftcellen, mod det omkringliggende væv og mod immunsystemet.


Tarmkræft er en fælles betegnelses for tyktarmskræft (coloncancer) og endetarmskræft (rectumcancer) og kaldes også kolorektal cancer (KRC). Det er den tredjehyppigste type kræft i Danmark og udgør ca. 8 % af alle tilfælde hos både mænd og kvinder. Tyktarmskræft er en kræftform, der udvikler sig som følge af forandringer i slimhindecellerne i tyktarmen. Sygdommen kan opstå hele livet, men ses især efter 45-års alderen. I Danmark ses ca. 2.500 nye tilfælde om året, og sygdommen er lige hyppig hos kvinder og mænd. Endetarmskræft opstår i de nederst 15 cm af tarmens slimhinde, og der er godt 1.300 nye tilfælde om året. Sygdommen ses oftere hos mænd end hos kvinder med en stigende forekomst fra cirka 45-års alderen. Metastatisk tyktarmkræft er kræft, der er startet i tyktarmen og har spredt sig til en anden del af kroppen. Eftersom blod fra tarmen går direkte til leveren, er leveren ofte det første sted, sygdommen spreder sig (metastaserer) til. Omtrent hver fjerde af de patienter, der diagnosticeres med tyktarmkræft, har allerede metastatisk tyktarmskræft.

Behandlingen afhænger af, hvor fremskreden sygdommen er, hvor den sidder samt af patientens almene helbredstilstand. Patienten får typisk en blanding af forskellige behandlingstyper, herunder kemoterapi og nyere behandlinger, der er rettet specifikt mod kræftceller. I de tidlige faser af tyktarmskræft er operation en særlig vigtig behandlingsmulighed med mulighed for helbredelse.

De hyppigeste symptomer på tyktarmskræft kommer langsomt snigende og kan være svære at opdage. Det betyder, at mange søger hjælp sent i sygdomsudviklingen. Hyppige sygdomstegn, der skal rettes opmærksomhed mod, er:
 
• Blod i afføringen, lyst eller mørkt
• Ændrede afføringsmønster – diarré, forstoppelse, hyppige toiletbesøg
• Slimproduktion
• Smerte
• Træthed

Få mere information om kræft i tyktarmen på cancer.dk

Få mere information om kræft i endetarmen på cancer.dk 

Få mere information på Danish Colorectal Cancer Groups danske hjemmeside, dccg.dk

Mercks produkter til behandling af kræft:
Erbitux® – indlægsseddel og godkendt produktresume

Hoved-halskræft kan forekomme i muldhulen, spytkirtler, svælg, strube, næse, bihuler og skjoldbruskkirtel. Forekomsten i Danmark er stigende, og der er ca 1.100 nye tilfælde om året. De fleste er såkaldte pladecelleepitelkarcinomer. Forekomsten stiger med alderen fra omkring 50-års alderen, og antallet af nye tilfælde er stigende for både mænd og kvinder. Lidt flere mænd end kvinder får pladecelleepitelkarcimon. Denne kræftform kan være til stor besvær for patienten, da sygdommen påvirker de mest synlig dele af kroppen og har oftest stor påvirkning på hverdagslivet, fx når personen skal spise, drikke, trække vejret og tale. Hyppige sygdomstegn, der skal rettes opmærksomhed mod, er:

• Sår i munden, der vedvarer i mere end to uger, inden de heles
• Blister på læberne, i munden eller i halsen
• Besvær med at tygge eller smerte ved at synke
• Vedvarende stoppet næse eller næseblod
• Længerevarende hæshed eller forandret stemme
• Usædvanlige, hvide eller røde pletter i munden

Få mere information på cancer.dk

Få mere information på Danish Head and Neck Cancer Groups danske hjemmeside, dahanca.dk

Mercks produkter til behandling af kræft:
Erbitux® – indlægsseddel og godkendt produktresume

 
top