Biopharma Denmark
Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Multipel sclerose

Multipel sclerose (MS) er en kronisk sygdom i centralnervesystemet, der omfatter hjernen, rygmarven og synsnerverne. Det er den mest almindeligt forekommende neurologiske sygdom hos unge, og der er cirka to millioner mennesker med sygdommen på verdensplan. Der findes i øjeblikket ingen kur mod MS, men tilstanden er efterhånden blevet nemmere at styre ved hjælp af sygdomsmodificerende lægemidler (DMD – Disease Modified Drugs). Disse behandlinger kan ændre sygdommens forløb ved at reducere antallet, hyppigheden og sværhedsgraden af attakker samt antallet og omfanget af læsioner i hjernen. Visse DMD'er har også vist sig at forsinke udviklingen af funktionsnedsættelse hos patienter med MS. Studier peger på, at behandling med lægemidler skal påbegyndes så tidligt som muligt efter diagnosticeringen for at give patienten de bedst mulige fremtidsudsigter.
Multipel sclerose:
 • MS er en kompleks og mangefacetteret sygdom i centralnervesystemet med flere mulige sygdomsforløb.
 • MS hæmmer hjernens evne til at styre funktioner som at se, gå og tale. Sygdommen er uforudsigelig, og hver MS-patient vil få sine helt egne symptomer og sygdomsforløb.
 • Det kan være vanskeligt at stille diagnosen, men teknologier som MR-scanning (magnetisk resonnansscanning) og OCT (optisk kohærenstomografi) forbedrer evnen til at diagnosticere og behandle MS tidligere.
 • MS bliver som regel diagnosticeret i alderen 20 til 40 år og ses dobbelt så hyppigt hos kvinder som hos mænd.
 • Symptomerne kan være meget forskellige og varierer fra milde til alvorlige, men de mest almindelige er: sløret syn, problemer med styrke og koordination samt følelsesløshed eller prikken i arme og ben.

Selvom man ikke kender den præcise årsag til MS, ved man, at det er en autoimmun sygdom.
Immunsystemet forsvarer normalt kroppen mod stoffer udefra, såsom virus eller bakterier – ved autoimmune sygdomme angriber kroppen sit eget væv.

MS er en sygdom, hvor en kronisk betændelsestilstand beskadiger nervefibrene og myelinet, der er nervefibrenes beskyttende, hvide hinde i det centrale nervesystem. Når vi ønsker at bevæge vores krop, sender hjernens nerveceller, kaldet neuroner, besked til og fra kroppen via lange nervefibre, der udspringer fra centralnervesystemet. Neuroner fungerer som elektriske ledninger. Den inderste del af nervefiberen kaldes aksonet og fører 'elektriske signaler' gennem kroppen, næsten på samme måde som kobber leder strøm i en ledning. De fleste aksoner beskyttes af myelinet, den fedtholdige, hvide hinde, som svarer til det isolerende materiale omkring en ledning. Udover at beskytte aksonet bevirker myelinet, at de elektriske impulser kan sendes hurtigere og mere effektivt gennem kroppen. Ved MS beskadiges myelinet, og de elektriske impulser bliver langsommere eller har sværere ved at passere. Desuden kan selve nervecellen og aksonet beskadiges ved MS, og det kan føre til permanente symptomer og funktionsnedsættelse.

Forskere ved endnu ikke, hvad der får immunsystemet til at begynde at angribe myelinet.
De fleste er enige om, at der er flere faktorer involveret:

 • Genetik/arv
 • Køn
 • Miljøfaktorer
Der findes flere kliniske typer af MS:

 • Recidiverende-remitterende MS (RRMS) – også kaldet attakvis MS – er den hyppigste form for MS og rammer ca. 85 % af dem, der har sygdommen. RRMS følger et forløb af attakker med et forhøjet symptomniveau efterfulgt af remissioner, dvs at sygdommen forsvinder, med færre eller ingen tydelige symptomer.
 • Sekundær progressiv MS (SPMS) starter, når patienter med RRMS begynder at opleve en forværring af symptomer og funktionsevne generelt, dog uden at få nye attakker. I nogle tilfælde bliver patienter med SPMS ved med at opleve attakker. Forskning har vist, at ca. 2/3 af patienterne med RRMS udvikler SPMS.
 • Primær progressiv MS (PPMS) forekommer hos ca. 10 % af patienterne med MS. PPMS defineres ved en konstant tiltagende forværring af funktionevnen fra sygdommens start.
 • Progressiv recidiverende MS (PRMS) er meget sjælden (forekommer hos ca. 5 % af patienter med MS) og involverer en konstant forværring af funktionsevnen afbrudt af akutte attakker.
 
top

Få mere information om mulipel sclerose på Mercks hjemmeside www.sclerosebehandling.nu

Mercks produkter til behandling af multipel sclerose:
Rebif® – indlægsseddel og godkendt produktresume 
RebiSmart™ – elektronisk autoinjektor til injektion af Rebif® – læs mere på rebismart.dk
Rebidose™ – engangspen til injektion af Rebif®

Forbehold

Dansk lovgivning tillader os kun at gengive information om receptpligtige lægemidler i en uredigeret og uforkortet version af den myndighedsgodkendte information, f.eks. indlægsseddel og produktresume.